Yanlış Uygulamalar

Burada yer alan örnekler rencide etmek amaçlı değildir. Eksik bilgi veya yanlış yönlendirmeler doğrultusunda kişi ve kurumlar bu çalışmaları yaptırmakta veya yapmaktadırlar. Bu uygulamalar aksi belirtilmedikçe, uygulamadan kaldırılmadıkları müddetçe diğer kişi ve kurumlarca doğru örnek olarak görülmektedir.

016-yanlis-tahliye-planlari.jpg

Yanlış, eksik bilinen, hiç araştırılmamış yönetmelikler ve ISO 23601 ISO 7010 ISO 16069 standartları neticesinde “Göstermelik” olarak nitelediğimiz örnekler ortaya çıkmaktadır.

017-yanlis-tahliye-planlari.jpg

Acil durum ve yangın tahliye planı hazırlarken yapılan ilk ve en büyük hata lisanssız çalışmaktır. Ne yazık ki kopyalama yöntemiyle hazırlanan çalışmaların, aslında bir bütünün parçası olduğu unutulmaktadır.

Tahliye planı kaçış kapılarıyla yönleri gösteren basit bir plandan ibaret değildir.

Tahliye planları, acil durum eylem planının bir parçasıdır. Mevcutların ortaya konduğu, eksikliklerin tespit edildiği bir plandır. Her İSG çalışmasının başlangıcında kullanılacak özet grafiktir.

Tahliye planı tek başına fonksiyonunu tamamlayamaz. Uyarı levhalarıyla desteklenir. Binanın ve öğelerinin ilgili yönetmeliklere uygunluğunu veya eksikliğini ortaya koyar.

Tahliye planı, binada yer alması gereken söndürücü, alarm, ilk yardım vb envanterlerin yerlerinin tespiti ve uygulamasının özetidir.

Tahliye planı kaçış yollarının belirlendiği, yük dağılımlarının yapıldığı, kaçış yolları üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılması gerekliliğinin ortaya konduğu bir çalışmadır.

Özellikle eski tip binalarda gördüğümüz tek çıkış imkanlı binaların tahliye planı, ilgili yönetmelik gereği, ikinci bir çıkışın sağlanmasını ortaya koyarak gerekenlerin yapılmasını istediğimiz bir çalışmadır.

Tek çıkışlı binalarda ISO 23601 standartlarında yer alan “Pencere Tahliyesi” “Yangın Çıkışı” vb alternatifler uygulanmaya başladığı zaman doğru çalışma yapmış olacağız.

adnan menderes havaalanı tahliye planı 20151105_160948.jpg

Ehil olmayan kişilerin hazırlayacağı çalışmalarda, önemli hatalar yapılmaktadır.

Bu websitesinde yayınlanmış tüm grafik ve resimler Copyright © Hüseyin Güniç Çitçi 2019 olup tanıtım amaçlıdır. Copyright © ISO 23601:2009:A2014, ISO 7010:2011:A2018 ve ISO 16069:2004 standartlarında lisanslı hazırlanmışlardır, yazılı izin olmaksızın kullanılamazlar.
“ISO 23601:2009 establishes design principles for displayed escape plans that contain information relevant to fire safety, escape, evacuation and rescue of the facility’s occupants. These plans may also be used by intervention forces in case of emergency. These plans are intended to be displayed as signs in public areas and workplaces.”