Acil Durum Planları

Belirli Aralıklarla Güncellemeler Yapılmaktadır Takip Ediniz Sayfada Kullanılan Görseller kısmen Blur Efektlidir

Acil Durum Müdahale Planları İşyerinin Risk Analizi Doğrultusunda İş Güvenliği Uzmanı tarafından Hazırlanmalıdır

Bu sayfada paylaşılan örnekler ilgili işyerine özeldir. Bilgilerin bir kısmı temsilidir. Sağlık Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği dikkate alınarak, tehlike, emredici, yasaklayıcı, yangın, acil durum renk kodları ve simgeleri belirli olup, ISO 7010 standartları esas alınmıştır.

(Mevcut ise) Risk analizinizde merdivenden düşme, asansörde mahsur kalma, tuvaletlerde bulaşıcı hastalık, mutfakta yemek yağı yangını… vb mevcut iken, ADP dosyasında bu işyeri bölümlerini ve bahsedilen tehlikeleri ele almamışsanız mevzuata aykırılık söz konusudur. Bu sebeple dosyada fiili karşılığı olan ve acil duruma konu olabilecek şiddeti/skoru yüksek her örnek yer almıştır.

ADP dosyasının başlangıç ve son kısımları paylaşılmamıştır.

Tehlike unsurları gereği KKD, emredici, yasaklayıcı ve müdahale envanterleri sembollerle basit eşleştirme yapılmış, önleyici sınırlandırıcı talimat ve müdahale prosedürlerinde paragraflara dönüşmüştür.

Risk unsurları ve ADP başlıklarına göre 7 acil durum ekibi ihtiyacı karşılanmıştır.

Risk unsurları önleyici tedbirlere göre müdahale prosedürleri senaryosuyla tatbikatlar belirlenmiştir.

İşyerinin katları işyerinin bölümleri olmakla beraber, katlarda bulunan bazı birimler de münferit işyeri bölümüdür. Bütün risk/ADP dağılımları Kat Planlarıyla gösterilmiştir. Mevcut hazırlanmış risk analizi dosyalarının içerdiği kalemlerin %80’i mühendislik veya idari çözümlerle neticelenmiştir. % 20’lik kısım ADP dosyasının konusu olmaktadır. Nitelikli hazırlanmış risk analizi dosyasını inceleyen kişi/kurum ne yazık ki önemli bir süre harcayarak ne nerede ne yapılmış, unutulan husus var mı anca çözümleyebilmektedir. Kat Planları üzerinde örtüşme bu noktada “unutulan” “ele alınmayan” hususları, ele alınmış konuların yeterliliğini hemen tespit etmeyi sağlamaktadır. Bu dosyada yer alan tüm kat planlarının üst üste oturtulmasıyla elde edilen “Acil Durum, Yangın ve Tahliye Kat Planı” olmaktadır.

01 Ekim güncellemesi ile tehlike unsurlarının, acil durum KKD ve müdahale envanterlerinin işaretli olduğu Tahliye Planını sadece kaçış yollarını gösteren krokidir olarak algılayanlar inşallah çalışmalarını düzeltme imkanı bulurlar.

Bu dosya düzeni, ziyaretçi, çalışan ve olası bulunabilecek kişilerin bilgilendirilmesi esasına göre hangi talimat ve prosedürlerin nerelere asılması gerektiğinin rehberini oluşturmaktadır. Keza çalışanların alınan tedbirlere uyma zorunluluğu gereği mutfakta, kazan dairesinde, yemekhanede vb.. ne zaman ne yapacakları, ne yapmayacakları.. bu panolarla cevaplanmaktadır.   

İlkokul Örnek Acil Durum Eylem Planı PDF Dosya
ADP Önleyici-Sınırlandırıcı Tedbirlerler Acil Durum Talimatları Panosu. 60×100 Dekota Baskı veya PDF Formatta temin edebilirsiniz. 12li Basit pano veya Risk Analizi dosyanıza göre 32 fonksiyon üzerinden karma hazırlattırabilirsiniz
ADP Müdahale Prosedürleri Panosu 60×100 Dekota Baskı veya PDF Formatta temin edebilirsiniz. 12li Basit pano veya Risk Analizi dosyanıza göre 32 fonksiyon üzerinden karma hazırlattırabilirsiniz
Ankara Milli Egitim Bakanligi Afet Koordinasyon Birimi 2021
Acil Durum Planları Risk Haritası Kat Planı

Risk Analizi Tabanlı ve İşyeri Bölümlerine Göre Tehlike Unsurları Karşılığı Acil Durum Planı Dosyası Örneği Ankara Kızılay MEB ADP 2022

Ankara Kızılay MEB ADP 2022 Dosyası 01 Bodrum Kat
Zemin Kat İşyeri Bölümleri ADP Dosyası
7. Kat Yemekhane ve Ofisler
8. Kat Mutfak ve Ofisler

Acil Durum Planları Panosu Bulaşıcı Hastalık, Dökülme Sızıntı, Yaralanma, Yanık, Travma, Zehirlenme, Gaz Kaçağı, Elektrik Çarpması, Yangın, Sabotaj, Sel Su Baskını, Deprem

Sayfada Kullanılan Görseller Kısmen Blur Efektlidir

Bu websitesinde yer alan tüm çalışmalar tanıtma ve bilgilendirme amaçlı hazırlanmış örneklerdir. Bu çalışmaları kurumunuza göre düzenlemeniz gerekmektedir

ISO 45001 ACİL Durum Eylem Planları pdf örnek türkçe
45001 acil durum akış şemaları emergency response plan
OHSAS 18001-ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ AKIŞLARI

“ISO 23601:2020 establishes design principles for displayed escape plans that contain information relevant to fire safety, escape, evacuation and rescue of the facility’s occupants. These plans may also be used by intervention forces in case of emergency. These plans are intended to be displayed as signs in public areas and workplaces.”

Digital video format ISO 23601 2020 evacuation floor plan template, emergency plans, Emergency Evacuation Floor Plans

Fire Evacuation Plans / Fire Escape Plans, Escape and evacuation plan signs, Fire Evacuation & Escape Floor Layout Plans, Safety identification

Flucht- und Rettungsplan nach DIN ISO 23601