Son Çalışmalar

Tahliye Planı Toplanma alanı Acil durum Talimatları

Tahliye Planı, Toplanma Alanı, Acil Durum Talimatları gerek içerik gerek çeşitlilik ile önemli, ziyaretçi, müşteri ve çalışanların bilgilendirilmesi esasına göre hazırlanması gereken çalışmalardır.

Bu çeşitliliğin dahilinde asılacak yerler ve alan genişliği çoğu zaman problem olmaktadır. TV Monitör birçok kurum tarafından kullanılmaktadır.

1-2 dakika süreli altta yer alan modülleri MP4 formatında istediğiniz büyüklükte bilgi paylaşımına açmanız mümkün olmaktadır. Kurum dahilinde PC, laptop, tablet ve cep telefonları üzerinden kullanılmaları da mümkündür.

Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı kapsamında acil durum toplanma alanı video içerik olarak ilave edilerek çalışanlar tarafından daha rahat bilgilendirme hedeflenmiştir.

Gıda içerikli üretim bölümü girişi, hijyen bariyeri bölümü, video içerik ve sözlü anlatımla aynı platformda yer almıştır.

İçeriklerin hazırlanmasında olabilecek en düşük maliyet ve yaygın paylaşım hedeflenmiştir.

Basılı ürünlere göre yenileme, güncelleme maliyeti çok düşüktür. İçerik olarak gözduşu kullanımından yangın söndürücü tüp kullanımına kadar çok geniş yelpazede kurum talebine göre çeşitlendirme mümkündür.

ADP Dosyası TP Entegre 2021-08

İşyerlerinde acil durum yönetmeliği gereği, işyerinin acil durum planları, işyerinin risklerine göre hazırlanmalıdır. her risk/adp için önleyici tebirler, sınırlandırıcı tedbirler, müdahale prosedürleri ve tahliye planları birbilerine entegre olarak düzenlenmelidir.

Hazırlanmış birçok örnekte bu detaylarda önemli eksiklikler bulunmaktadır.

Örnek bu çalışma sadece dosyanın 6.bölümü olup, çalışması henüz tamamlanmamış, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır.

Altta bulunan Zemin Kat Planı üzerinde piktogramlarla işyeri genelinde ve işyeri bölümlerine özel ADP’ler temsil edilmiştir.

Ankara MEB ABC Blok Zemin Kat ADP Risk Planı

Temel prensip risk analiziyle belirlenmiş olan acil durum ve yangın tahliye kat planında zaten işaretli olan “Tehlike” sembolleriyle ADP’leri eşleştirmektir. İşyerinin genelini kapsayan tehlikelerle, sadece o bölüme özel tehlikeleri ortaya koyduğunuzda, önleyici sınırlandırıcı tedbirleri, müdahale prosedür ve talimatlarını belirtmeniz yeterli olmaktadır. Genel amaçlı hazırlanan kat tahliye planları, bölüme özel riskler değerlendirildiğinde, tahliye senaryoları kendiliğinden oluşmaktadır.

Müdahale prosedürlerini, kat planı, tehlike işaretleri ADP işaretleriyle eşleştirdiğinizde, müdahale envanterlerindeki yeterlilik, doğru konumlandırma son derece basit şekilde yerine oturmaktadır.

Kat Tahliye Planları, talimatlar, prosedürlerin hangi noktalara asılması gerektiği aynı şekilde kolayca tespit edilebilmektedir.

Alttaki PDF dosyayı inceleyebilir, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz

ADP Dosyası 7.Bölüm Gaz Kaçağı PDF Dosya Görüntüsü

Çalışma ilerledikçe ve güncellemeler hazırlandıkça paylaşılacaktır

ISO 45001 ACİL Durum Eylem Planları pdf örnek türkçe
45001 acil durum akış şemaları
OHSAS 18001-ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ AKIŞLARI

BU WEBSİTESİNDE YAYINLANMIŞ TÜM GRAFİK VE RESİMLER COPYRİGHT © HÜSEYİN GÜNİÇ ÇİTÇİ 2019 OLUP TANITIM AMAÇLIDIR. COPYRİGHT © ISO 23601:2020, ISO 7010:2018 VE ISO 16069:2004 STANDARTLARINDA LİSANSLI HAZIRLANMIŞLARDIR, YAZILI İZİN OLMAKSIZIN KULLANILAMAZLAR.
“ISO 23601:2020 ESTABLİSHES DESİGN PRİNCİPLES FOR DİSPLAYED ESCAPE PLANS THAT CONTAİN İNFORMATİON RELEVANT TO FİRE SAFETY, ESCAPE, EVACUATİON AND RESCUE OF THE FACİLİTY’S OCCUPANTS. THESE PLANS MAY ALSO BE USED BY İNTERVENTİON FORCES İN CASE OF EMERGENCY. THESE PLANS ARE İNTENDED TO BE DİSPLAYED AS SİGNS İN PUBLİC AREAS AND WORKPLACES.”

Digital video format ISO 23601 2020 evacuation floor plan template, emergency plans, Emergency Evacuation Floor Plans

Fire Evacuation Plans / Fire Escape Plans, Escape and evacuation plan signs, Fire Evacuation & Escape Floor Layout Plans, Safety identification

Flucht- und Rettungsplan nach DIN ISO 23601

Acil Durum Ekipleri

Her kurumun çalışan sayısına bağlı olarak ekip sayıları farklıdır. İhtiyacınıza göre kutucuk sayıları düzenllenmektedir. Personel değişimlerini göz önüne alarak, A4 sticker kağıtlara baskı alarak personel resimlerini değiştirebilrsiniz.

Basit tasarım 18x30cm ekip panoları. 100Dpi PDF dosya veya 18×30/30x50cm Dekotaya 300Dpi UV Baskı

Acil Durum Planları Panosu Bulaşıcı Hastalık, Dökülme Sızıntı, Yaralanma, Yanık, Travma, Zehirlenme, Gaz Kaçağı, Elektrik Çarpması, Yangın, Sabotaj, Sel Su Baskını, Deprem, Acil durum ekipleri
Acil Durum Planları Panosu: Acil durum ekipleri, Kriz Masası, Kontrol Merkezi Karargah, Teknik Onarım Servisi, Sosyal Yardım Servisi

Geniş Tasarım 60x90cm 100Dpi PDF dosya veya 300Dpi Dekotaya UV baskı

Geniş Ekip Panosu

Acil durum Ekipleri (Ekip – Tanım – Müdahale Prosedürü) 50x60cm 100Dpi PDF veya 50x60cm 300Dpi Dekota UV Baskı

01 Söndürme Ekibi 50x60cm 100Dpi PDF veya 50x60cm 300Dpi Dekota UV Baskı

50x 60cm 100Dpi PDF veya 50x60cm 300Dpi Dekota UV Baskı

02 İlk Yardım Ekibi 50x60cm 100Dpi PDF veya 50x60cm 300Dpi Dekota UV Baskı

02 İlk Yardım Acil durum Ekipleri (Ekip – Tanım – Müdahale Prosedürü)

03 Kurtarma Ekibi 50x60cm 100Dpi PDF veya 50x60cm 300Dpi Dekota UV Baskı

03 Kurtarma Ekibi 50x60cm 100Dpi PDF veya 50x60cm 300Dpi Dekota UV Baskı

04 Koruma Ekibi 50x60cm 100Dpi PDF veya 50x60cm 300Dpi Dekota UV Baskı

04 Koruma Acil durum Ekipleri (Ekip – Tanım – Müdahale Prosedürü)

Beklenmedik Acil Durum Prosedürü

Acil Durum Müdahale Planları İşyerinin Risk Analizi Doğrultusunda İş Güvenliği Uzmanı tarafından Hazırlanmalıdır .  Beklenmedik acil durum müdahale planının A4 kağıt çıktısı ADP Dosyası dahilinde kullanım içindir. Dekota malzemeye baskı panosu; çalışan, ziyaretçi ve müşterilerin bilgilendirilmesi için, ana giriş yakınına, işyeri bölümlerinde tehlikeli madde kullanılan yerlerde tekrarlanarak asılmalıdır.

Versiyon3 Beklenmedik Müdahale Planını A4 baskı için PDF formatında temin edebilirsiniz. Dekota malzemeye UV baskı olarak 18x30cm24x40cm30x50cm ve 45x75cm ebatlarında temin etmek için email gönderiniz hgcitci@gmail.com Sadece PDF dosya siparişi veya PDF ile beraber ebatı belirterek pano siparişinizi belirtiniz

Beklenmedik Müdahale Prosedürü (18x30cm Baskı Alabilmeniz İçin Hazırlanmıştır, Üzerinde Değişiklik Yapamazsınız) (Değişiklik Taleplerinizi İletmeniz Gerekmektedir) (Logo Kullanımı Mecburidir)

UV 300Dpi Dekota Malzemeye Baskı Pano 18x30cm 30x50cm 45x75cm (PDF Dosyası beraberinde emailinize gönderilmektedir)

Bu websitesinde yer alan tüm çalışmalar tanıtma ve bilgilendirme amaçlı hazırlanmış örneklerdir. Bu çalışmaları kurumunuza göre düzenlemeniz gerekmektedir

Acil Durum Planları Panosu Bulaşıcı Hastalık, Dökülme Sızıntı, Yaralanma, Yanık, Travma, Zehirlenme, Gaz Kaçağı, Elektrik Çarpması, Yangın, Sabotaj, Sel Su BAskını, Deprem
Acil Durum Planları Panosu Bulaşıcı Hastalık, Dökülme Sızıntı, Yaralanma, Yanık, Travma, Zehirlenme, Gaz Kaçağı, Elektrik Çarpması, Yangın, Sabotaj, Sel Su BAskını, Deprem
Bu websitesinde yayınlanmış tüm grafik ve resimler Copyright © Hüseyin Güniç Çitçi 2019 olup tanıtım amaçlıdır. Copyright © ISO 23601:2020, ISO 7010:2018 ve ISO 16069:2004 standartlarında lisanslı hazırlanmışlardır, yazılı izin olmaksızın kullanılamazlar.
“ISO 23601:2020 establishes design principles for displayed escape plans that contain information relevant to fire safety, escape, evacuation and rescue of the facility’s occupants. These plans may also be used by intervention forces in case of emergency. These plans are intended to be displayed as signs in public areas and workplaces.”

Haziran 2021 Acil Durum Planları Versiyon3 Kullanıma Sunuldu

İşyerlerinin risk analizlerine göre Acil Durum Planları, Algoritmik Prosedürler İş Güvenliği Uzmanı tarafından Hazırlanmalıdır. İşyerlerinin sektörel, fonksiyonel, demografik vb faktörlerine göre risk analizi ve neticesinde hazırlanan planlar değişiklik göstermektedir.

Aynı şekilde, hazırlanan müdahale prosedürleri, etkenler ve müdahale yöntemlerindeki farklılıklar ayrıştırılmış algoritmaları gerekli kılmaktadır. Bir işyerinde A B C D E veya F sınıfı yangınlar çıkabilir. Dolayısıyla tekbir Yangın Müdahale Planıyla “Acil Durum Planları” hazırlanamaz. Her yangın sınıfının müdahale araç, yöntemleri farklı olduğundan “Acil Durum Planları” kapsamında bu prosedürler ayrı ayrı hazırlanmalıdır.

Benzer şekilde işyerinin yapısı, sahip olduğu bölümler itibariyle, Acil Durum Planları alt başlıkları da çeşitlilik gösterecektir. Yemek pişirimi yapılan “A Anaokulu”yla, aynı mimariye sahip olsa da mutfağı olmayan “B Anaokulu”nun “Acil Durum Planları” farklıdır. Yangın sınıfları, yaralanma riskleri çeşitliliği ve risk şiddetleri farklılık gösterir. Dikkat edilmesi gereken çeşitlenme: mutfak personelinin sınıflara müdahalesi yasak olacağı gibi, öğretmen ve öğrencilerin de mutfağa müdahil olmaları yasaktır. Eğitim kurumu olarak ana işlevi bina, sınıf, öğretmen, öğrenci ilişkisine dayalı olup, mutfak okul işyerinde alt işveren/taşeron niteliğinde, kendi prosesine sahiptir. “A Anaokulu” acil durum planlarını hazırlarken, alt başlıklarında “Mutfak” için ayrı bir bölüm açmak zorundadır. Mutfak bölümünün, yaralanma, yangın, zehirlenme vb riskleri kendisine hastır.

Versiyon3 Acil Durum Planları, algoritmik prosedürler bu kapsamda hazırlanmıştır.

Herbir prosedürü sadece PDF veya PDF+UV baskı pano olarak temin edebilirsiniz. Sadece PDF temin etmek isterseniz her bir PDF dosya 18x30cm baskı alabilmeniz için hazırlanmıştır.

Örnek PDF Dosyayı indirin, A4 çıktısını alın, arzu ederseniz laminasyon kaplama yapabilirsiniz veya başka malzemelere baskı alabilirsiniz

Bu websitesinde yer alan tüm çalışmalar tanıtma ve bilgilendirme amaçlı hazırlanmış örneklerdir. Bu çalışmaları kurumunuza göre düzenlemeniz gerekmektedir

Tüm prosedürlere websitesi menüsünden ilgili sayfalarından ulaşabilirsiniz

Bu websitesinde yayınlanmış tüm grafik ve resimler Copyright © Hüseyin Güniç Çitçi 2019 olup tanıtım amaçlıdır. Copyright © ISO 23601:2020, ISO 7010:2018 ve ISO 16069:2004 standartlarında lisanslı hazırlanmışlardır, yazılı izin olmaksızın kullanılamazlar.
“ISO 23601:2020 establishes design principles for displayed escape plans that contain information relevant to fire safety, escape, evacuation and rescue of the facility’s occupants. These plans may also be used by intervention forces in case of emergency. These plans are intended to be displayed as signs in public areas and workplaces.”

Digital video format ISO 23601 2020 evacuation floor plan template, emergency plans, Emergency Evacuation Floor Plans

Fire Evacuation Plans / Fire Escape Plans, Escape and evacuation plan signs, Fire Evacuation & Escape Floor Layout Plans, Safety identification

Flucht- und Rettungsplan nach DIN ISO 23601

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Tahliye Kat Planları Uygulama Örnekleri

Profesyonel ISO 23601 Standartlarında Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları 
ISO Standartları ve işyerlerinde Acil durum yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelik esaslarına uygun olarak hazırlanmaktadır

ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Plan Örneği
ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Plan Örneği
ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Plan Örneği

Digital video format ISO 23601 2020 evacuation floor plan template, emergency plans, Emergency Evacuation Floor Plans

Fire Evacuation Plans / Fire Escape Plans, Escape and evacuation plan signs, Fire Evacuation & Escape Floor Layout Plans, Safety identification

Flucht- und Rettungsplan nach DIN ISO 23601

Mersin PTT Başmüdürlük ve Merkez Şubeler Acil Durum ve Yangın Tahliye Planları

Mersin PTT Başmüdürlük Binası Acil Durum ve Yangın Tahliye Planları
Mersin PTT Merkez Şube Binası Acil Durum ve Yangın Tahliye Planları
Mersin PTT Merkez Şube Koli-Kargo Binası Acil Durum ve Yangın Tahliye Planları
Mersin PTT Yenişehir Şubesi Acil Durum ve Yangın Tahliye Planları
Mersin PTT Metropol Şubesi Acil Durum ve Yangın Tahliye Planları
Mersin PTT Erdemli Şubesi Acil Durum ve Yangın Tahliye Planları
Mersin PTT Tarsus Şubesi Acil Durum ve Yangın Tahliye Planları
14 Kural
Bu websitesinde yayınlanmış tüm grafik ve resimler Copyright © Hüseyin Güniç Çitçi 2019 olup tanıtım amaçlıdır. Copyright © ISO 23601:2009:A2014, ISO 7010:2011:A2018 ve ISO 16069:2004 standartlarında lisanslı hazırlanmışlardır, yazılı izin olmaksızın kullanılamazlar.
“ISO 23601:2009 establishes design principles for displayed escape plans that contain information relevant to fire safety, escape, evacuation and rescue of the facility’s occupants. These plans may also be used by intervention forces in case of emergency. These plans are intended to be displayed as signs in public areas and workplaces.”

Digital video format ISO 23601 2020 evacuation floor plan template, emergency plans, Emergency Evacuation Floor Plans

Fire Evacuation Plans / Fire Escape Plans, Escape and evacuation plan signs, Fire Evacuation & Escape Floor Layout Plans, Safety identification

Flucht- und Rettungsplan nach DIN ISO 23601