ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları

Profesyonel ISO 23601 Standartlarında Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları.
ISO 23601 Tahliye Planları standartı tescilli (copyrighted) olup, yine tescilli ISO 7010 piktogramları kullanılmaktadır. Kaçış yolları ISO 16069 lisansıyla bu esaslara uygun olarak hazırlanmaktadır.

ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları ISO 7010 Uyarı Levhaları ISO 16069 Acil Durum Yönlendirmeleri ISO lisans

 
Acil Durum ve Yangın Tahliye KAt Planları altta yazılı mevcut yönetmelik ve uluslararası standartlara uygun hazırlanmaktadır
– İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği (06.2013)
– Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (03.2018)
– İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Önlemler Yönetmeliği (07.2013)
– Sağlık ve Güvenlik işaretleri Yönetmeliği (09.2013)
– Avrupa Birliği Direktifi 92/58/ECC
– ISO3864, ISO23601, ISO7010, ISO16069 Standartları

ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları yönetmelikler

İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği Md 10 gereği: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir. Md 12 de yer alan kaçış yollarını gösterir tahliye planı maddesi, kaçış yollarının fiili olarak BYKHY Md30 31 32 33 ‘e uygun olmasını gerektirir. tahliye planları üzerinde çizilen kaçış yolları yine BYKHY Md 30 gereği yangın korumalı ve korumasız olarak tanımlanmalıdır.
Yönetmelikler ve ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Planları
Yönetmelikler ve ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Planları

Acil durum ve yangın tahliye kat planları hazırlanırken esasını ISO 23601 standartı oluşturur. Plan üzerinde kullanılan piktogramlar ISO 7010 standartındadır. Kaçış yolları ISO 16069 standartıyla belirlenmiştir. Yasal gereklilik dolayısıyla ISO 23601 ve ilgili yönetmelik gereklilikleri uyumluluğu sağlanmıştır.

ISO 23601 Kat Tahliye Plani Yönetmelik Unsurlari
ISO 23601 Kat Tahliye Planı Yönetmelik Gereği Bulunması Gereken Unsurlar (PDF dosya için resme tıklayınız)

Tahliye planı hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli husus mevzuat hükümleridir. Fiili olarak “Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik” gereği kaçış yolları mevzuata uygun olarak düzenlenmelidir. Kaçış yolları tahliye planı üzerinde bu doğrultuda çizilir. Kaçış yollarında en temel ayrım “Yangın kaçış” ve “Acil kaçış” tır.

sivil savunma yangın tahliye krokisi örneği
ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları
Tahliye planları içerdiği unsurlarla önemlidir. Her unsur ilgili yönetmelik maddesinin karşılığıdır. Sivil Savunma Planları kapsamında ve Daire Müesseseler Kılavuzu dahilinde aynı tahliye planları kullanılmaktadır. İlave olarak Sivil Savunma Planlarında “Vaziyet Planı” ve “Sığınak Planı” hazırlanmaktadır.

ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları malzeme

Kat tahliye planları hazırlanmasında 2 ana malzeme tercihiniz bulunmaktadır. Dekota esneyebilen sert plastik ve şeffaf pleksiye UV Boya ve UV Baskı teknolojisiyle hazırlanmaktadır. UV Boya/Baskı sayesinde su, nemden etkilenmez ve güneşten boya solması olmaz. Bakteri, küf vb oluşumlara izin vermeyeceği için her mekanda kullanılabilir.

ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları

Tahliye kat planları hazırlanırken mutlaka barındırması gereken öğeler mevcuttur. Tahliye planının esasını mimari projeye bağlı ölçekli çizim oluşturur. Talimatlar, sembol dizinleri ve vaziyet planı üzerinde gösterilen toplanma alanı hep majör öğelerdendir. Acil durum planları ve kurumun özelliklerine göre talimatlar farklılık gösterebilir. Acil durum ekipleri, lisans bilgileri, geçerlilik tarihi, pusula, ISO 7010 piktogramlar, ISO 16069 kaçış yolları mutlaka plan üzerinde yer almalıdır. Mevzuat dahilinde bu majör öğelerin yer alması gerekliliği yönetmelik maddelerinde yazılıdır.

ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları  tehlike

Acil durum planları doğrultusunda belirlenmiş, bulunduğunuz noktadan son çıkışa ulaşmanızı sağlayacak yol, mevzuatta “Acil Kaçış Yolları” olarak tanımlıdır. Kaçış yolları fiili düzenlemeler gerektirir, levhalandırılması gereklidir.
Tahliye planları üzerine çizilen kaçış yolları, fiili düzenleme ve levhalandırılmasıyla aynı olmalıdır. Rastgele çizilmiş kaçış yolları, fiili olarak düzenlenemiyorsa veya levhalanamıyorsa mevzuata aykırılık söz konusudur.
Tahliye planı gibi, kaçış yönlendirme levhası da resmi beyandır. Yönetmeliğe uygun düzenlenmiş kaçış yolunu beyan eder. Yönetmelikte belirlenmiş “Kaçış Yolları” esaslarını bilmeden ve “Acil Durum Kaçış” “Yangın Kaçış” kavramlarını anlamadan hazırlanacak tüm çalışmalar yanlış olacaktır.

Sunulan Hizmetler
Sunulan Hizmetler: Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları ISO 23601 Uyarı Levhaları ISO 7010 Acil Durum Yönlendirmeleri ISO 16069 Sivil Savunma Sığınak Planları Sivil Savunma Vaziyet Planları Acil Durum Planları Panosu İş Güvenliği Panosu Talimatlar

 

Bu websitesinde yayınlanmış tüm grafik ve resimler Copyright © Hüseyin Güniç Çitçi 2019 olup tanıtım amaçlıdır. Copyright © ISO 23601:2009:A2014, ISO 7010:2011:A2018 ve ISO 16069:2004 standartlarında lisanslı hazırlanmışlardır, yazılı izin olmaksızın kullanılamazlar.
“ISO 23601:2009 establishes design principles for displayed escape plans that contain information relevant to fire safety, escape, evacuation and rescue of the facility’s occupants. These plans may also be used by intervention forces in case of emergency. These plans are intended to be displayed as signs in public areas and workplaces.”