Okul Binasında Entegre Risk Haritası ADP Başlıkları Tahliye Planı Ekip ve Tatbikatlar

Hazırlanan “Tahliye Planları” basit çıkışı gösteren kroki değildir

Üstteki resimlerdeki örnekler, basit çıkışı gösteren krokilerdir

Risk unsurları doğru tespit edilmedikçe “Acil Durum Eylem Planı” ve “Tahliye Planı” çalışmaları doğru olmayacaktır

Doğru çalışma metodu

Bir okul binasında, hazırlanan “Acil Durum Eylem Planında” travmanın ne olduğu, travma önleyici tedbirleri nedir, travma sınırlandırıcı tedbirler nedir gibi ansiklopedik bilgilere yer verilmişse hazırlanan çalışma yanlıştır.

“Travma” riski olan yerler nerelerdir? -Merdivenler -Tuvaletler vb

“Travma Önleyici Tedbirler” – Merdivenlerde alınacak önlemler -Tuvaletlerde alınacak önlemler vb

“Travma” Müdahale prosedürleri nelerdir?

“Travma” durumunda hangi “Acil Durum Ekipleri” müdahale edecektir

“Travma” tatbikatları nerelede ve nasıl yapılacaktır

“Travma” ve “Tahliye Planı” ilişkisi nedir?

“Tahliye Planı” hep çıkışı gösteren kroki olarak algılanır ve yorumlanır.

Aksine, riskin olduğu yerlerin belirlenmesi, bu riske uygun müdahale envanterlerinin konuşlandırıldığı yerler ve envanter çeşitleri, “Acil Durum Ekipleri”nin riskin oluşacağı yere engelsiz ulaşmalarını sağlayacak yollar ve kişi/kişilerin riskin olduğu yerden güvenli alana ulaştırabileceği engelsiz ulaşım yollarını gösterir.

Her risk için ayrı ayrı ADP başlıkları belirlenir.

Her Risk/ADP için ayrı ayrı “Riskin oldupu yer” için önleyici tedbirler alınır

Her Risk/ADP için ayrı ayrı “Müdahale Envanterleri” belirlenir ve konuşlandırılır

“Genel Özet” olarak hazırlanmış “Tahliye Planı” Risk/ADP için “Acil Durum Ekip” intikali mümkün mü, kolay mı, yeterli sürede mi tatbikatı yapılır. Bu noktalardan kişi/kişilerin kısmi veya tam tahliye, acil kaçış yollarını kullanmalarının tatbikatı yapılır. Örneğin tuvaletlerde “Kaygan Zemin Riski” “Travma” söz konusu iken, “Sedye” bulunduruluyor mu? nerede? İlk Yardım ekibi olay yerine ne sürede ulaşacak, yaralı sedye ile ne kadar sürede güvenli bölgeye götürülebilecek?

Dökümhane İşyeri Entegre ADP örneği

Mersin KYK Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları ADP Pano örnekleri 08 2022

Mersin Kredi ve Yurtlar Kurumu Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planları ADP Pano Örnekleri 08 2022

Mersin Öğrenci Yurdu Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planı Örneği
Mersin Öğrenci Yurdu Acil Durum Planları Pano Örneği

Kurumlar İçin Entegre Çalışma Örneği

ISO 23601 Tahliye Plani ISO 7010 Risk Haritasi ADP önleyici Tedbir Panosu ADP Müdahale Prosedür Panosu Örneği

ISO 23601 Tahliye Plani 

ISO 7010 Risk Haritasi 

ADP önleyici Tedbir Panosu 

ADP Müdahale Prosedür Panosu Örneği

Bu çalışma örnekleri kendi aralarında entegre bilgi içermekle beraber, bu bilgiler Acil Durum Planı Dosyası içeriklerini oluşturmaktadır.

Risk işyerinde nerede? 

Riskin karşılığı ADP Başlığı /ları Nedir?

Riskin olduğu noktada, riske karşı hangi önleyici tedbirler alınmıştır?

Risk gerçekleşmesi halinde hangi müdahale prosedürleri uygulanacaktır?

Tahliye Planı üzerinde tehlike işaretleri ve müdahale envanter konumları eşleşiyor mu? Kaçış yollarına etkisi ve riskin konumuna göre alternatif kaçış yolu var mı?

Riske karşı hangi acil durum ekibi müdahale edecektir?

Riskin gerçekleşmesi ve müdahale tatbikatı senaryosu  

Yıllık İSG Programında belirtildi mi?

Yıllık İSG Bütçesinde yer aldı mı?

Entegre Acil Durum Planı Mekaniği

Gıda Tesisi Acil Durum ve Yangın Tahliye Plan Örnekleri

Gıda Tesisi ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Plan Örnekleri Saha ve İşyeri Bölümleri

ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Plan

Tekstil Atölye ve Tesisleri Örnekleri

Tekstil ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planı örnekleri

Tekstil ISO 23601 Acil Durum Risk Haritası Örnekleri

Tekstil ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planı

Tekstil ISO 7010 Acil Durum Müdahale Prosedür Planı ve Talimat Planı Örnekleri

Öğretmenevi ve Hizmetiçi Uygulama Örnekleri

Mersin Yenişehir Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü

Mersin Yenişehir Suphi Öner Öğretmenevi

Mersin Akdeniz Öğretmenevi

Mersin Silifke Öğretmenevi

Mersin Mut Öğretmenevi

Mersin Anamur Öğretmenevi

Afyonkarahisar Öğretmenevi

Kayseri Develi Muammer Bakkaloğlu Öğretmenevi ve ASO

Erdemli Öğretmenevi