Kurumlar İçin Entegre Çalışma Örneği

ISO 23601 Tahliye Plani ISO 7010 Risk Haritasi ADP önleyici Tedbir Panosu ADP Müdahale Prosedür Panosu Örneği

ISO 23601 Tahliye Plani 

ISO 7010 Risk Haritasi 

ADP önleyici Tedbir Panosu 

ADP Müdahale Prosedür Panosu Örneği

Bu çalışma örnekleri kendi aralarında entegre bilgi içermekle beraber, bu bilgiler Acil Durum Planı Dosyası içeriklerini oluşturmaktadır.

Risk işyerinde nerede? 

Riskin karşılığı ADP Başlığı /ları Nedir?

Riskin olduğu noktada, riske karşı hangi önleyici tedbirler alınmıştır?

Risk gerçekleşmesi halinde hangi müdahale prosedürleri uygulanacaktır?

Tahliye Planı üzerinde tehlike işaretleri ve müdahale envanter konumları eşleşiyor mu? Kaçış yollarına etkisi ve riskin konumuna göre alternatif kaçış yolu var mı?

Riske karşı hangi acil durum ekibi müdahale edecektir?

Riskin gerçekleşmesi ve müdahale tatbikatı senaryosu  

Yıllık İSG Programında belirtildi mi?

Yıllık İSG Bütçesinde yer aldı mı?

Entegre Acil Durum Planı Mekaniği

Gıda Tesisi Acil Durum ve Yangın Tahliye Plan Örnekleri

Gıda Tesisi ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Plan Örnekleri Saha ve İşyeri Bölümleri

ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Plan

Tekstil Atölye ve Tesisleri Örnekleri

Tekstil ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planı örnekleri

Tekstil ISO 23601 Acil Durum Risk Haritası Örnekleri

Tekstil ISO 23601 Acil Durum ve Yangın Tahliye Kat Planı

Tekstil ISO 7010 Acil Durum Müdahale Prosedür Planı ve Talimat Planı Örnekleri

Öğretmenevi ve Hizmetiçi Uygulama Örnekleri

Mersin Yenişehir Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü

Mersin Yenişehir Suphi Öner Öğretmenevi

Mersin Akdeniz Öğretmenevi

Mersin Silifke Öğretmenevi

Mersin Mut Öğretmenevi

Mersin Anamur Öğretmenevi

Afyonkarahisar Öğretmenevi

Kayseri Develi Muammer Bakkaloğlu Öğretmenevi ve ASO

Erdemli Öğretmenevi

Mart 2022 ADP Dosyası İlkokul Binası Örneği

“Acil Durum Planı” dosyası tanımlarla doldurulmuş ansiklopedik bilgi dosyası değildir.

“Risk Analizine” göre risk haritası, acil duruma konu olabilecek, şiddet/skor değerleri yüksek tehlikelerin olduğu her nokta işyeri kat planlarında ve bölümlerinde işaretlenir.

Her risk noktası için “Önleyici Tedbirler” belirlenir. Önleyici tedbirler, talimatlar ve uyarı levhalarıyla yerinde işaretlenir.

Sınırlandırıcı envanterler konumlandırılır ve Risk’in gerçekleşmesi halinde “Müdahale Prosedürleri” belirlenir.

Her risk ilgili “Acil Durum Ekibine” bağlanır.

Her risk, acil durum ekibi için tatbikat senaryosudur.

ADP dosyası, işyerinde zehirlenmeye karşı önleyici tedbirler ve müdahale prosedürleri dosyası değildir. İşyerinin bir veya fazla noktalarında, solunum zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi, deri yoluyla zehirlenme, ısırma/sokma yoluyla zehirlenme veya metal zehirlenmelerine karşı, işyerinde riskin bulunduğu her nokta için ayrı ayrı ele alınan tebdir ve müdahale yönetemlerinin planlanmasıdır.

ADP Dosyasi Adana Gonul Ferhat Baykara io 2022 03 20