Mart 2022 ADP Dosyası İlkokul Binası Örneği

“Acil Durum Planı” dosyası tanımlarla doldurulmuş ansiklopedik bilgi dosyası değildir.

“Risk Analizine” göre risk haritası, acil duruma konu olabilecek, şiddet/skor değerleri yüksek tehlikelerin olduğu her nokta işyeri kat planlarında ve bölümlerinde işaretlenir.

Her risk noktası için “Önleyici Tedbirler” belirlenir. Önleyici tedbirler, talimatlar ve uyarı levhalarıyla yerinde işaretlenir.

Sınırlandırıcı envanterler konumlandırılır ve Risk’in gerçekleşmesi halinde “Müdahale Prosedürleri” belirlenir.

Her risk ilgili “Acil Durum Ekibine” bağlanır.

Her risk, acil durum ekibi için tatbikat senaryosudur.

ADP dosyası, işyerinde zehirlenmeye karşı önleyici tedbirler ve müdahale prosedürleri dosyası değildir. İşyerinin bir veya fazla noktalarında, solunum zehirlenmesi, gıda zehirlenmesi, deri yoluyla zehirlenme, ısırma/sokma yoluyla zehirlenme veya metal zehirlenmelerine karşı, işyerinde riskin bulunduğu her nokta için ayrı ayrı ele alınan tebdir ve müdahale yönetemlerinin planlanmasıdır.

ADP Dosyasi Adana Gonul Ferhat Baykara io 2022 03 20

ADP Dosyası Kapsamında ASANSÖR

İşyeri acil durum planları kapsamında, işyeri bölümü olarak “Asansör”, asansör kaza ve yaralanmalara karşı önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler, asansörde mahsur kalma durumu için müdahale prosedür panoları

Önleyici Sınırlandırıcı Tedbirler Panosu V3

Acil Durum Planları kapsamında belirlenen her acil durum başlığında kullanılan “Önleyici Sınırlandırıcı Tedbir Talimatları” Panosunun Versiyon3’ü hazır

Bulaşıcı Hastalık, Dökülme Sızıntı, Yaralanma, Yanık, Travma, Zehirlenme, Gaz Kaçağı, Elektrik Çarpması, Yangın, Sabotaj, Sel Su Baskını, Deprem Başlıkları altında 12 Modül Önleyici Sınırlandırıcı Tedbir panosu 60x90cm veya 75x120cm (Tavsiye Edilen) olarak kullanıma sunuldu.

Bağımsız olarak her bir modülü 18x30cm veya 30x50cm olarak baskı almak mümkündür

Önleyici Sınırlandırıcı Talimatlar Panosu renkli 75x120cm Bulaşıcı Hastalık, Dökülme Sızıntı, Yaralanma, Yanık, Travma, Zehirlenme, Gaz Kaçağı, Elektrik Çarpması, Yangın, Sabotaj, Sel Su Baskını, Deprem
Önleyici Sınırlandırıcı Talimatlar Panosu Antrasit 75x120cm Bulaşıcı Hastalık, Dökülme Sızıntı, Yaralanma, Yanık, Travma, Zehirlenme, Gaz Kaçağı, Elektrik Çarpması, Yangın, Sabotaj, Sel Su Baskını, Deprem
Osmaniye Kongre Merkezi 2022 02 Onleyici Tedbirler Panosu

Milli Eğitim Bakanlığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Acil Durum Planı Geliştirme Çalıştayı Ekim 2021

Milli Eğitim Bakanlığı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Acil Durum Planı Geliştirme Çalıştayı Ekim 2021

Mevcut yönetmelik, teori ve kavramlar

01 Ekim güncellemesinin getirdikleri

İşyeri geneli ve bölümlerine özel riskler, ADP dosyasında işyeri bölümleri için başlıklar

ADP Panoları, Talimat ve Prosedürler

Kat Planı üzerinde Acil Durum Risk Haritası

Sahada inceleme ve örneklemeler, Riskler ve ADP dosyasına yansımaları

http://merkezisgb.meb.gov.tr/www/bakanligimiz-acil-durum-plan-uygulamalarinin-gelistirilmesi-calistayi-yapildi/icerik/319

Çok başarılı bir çalışma oldu, katılım gösteren ve emeği geçen herkese teşekkürlerimle

Acil Durum Yönetmeliği Güncelleme 2021 10 01

İşyerlerinde Acil Durum Yönetmeliği 2021 10 01 tarihinde güncellendi

Yenilik – Değişiklik Neler Var?

 • 2018 tarihli Güncelleme Taslağına göre daha az değişiklik içeriyor
 • Bakanlık kopyala yapıştırla hazırlanmış ADP dosyaları vb uygulamalardan rahatsız.
 • 2017 tarihli kılavuz (adı üzerinde, kopyalayacağınız metinler değil, örnek alacağınız, kendi risk analizinize göre düzenleyeceğiniz) önemli bazı eksiklikler, yanlış diyagramlar, sağlık güvelik işaretleri yönetmeliğini görmezden gelen örnekler vb birçok hususla zaten yanlış yönlendirmiş durumda.
 • Hala kamuoyu, kopyala yapıştırla çalışma hazırladığı için risk analizine göre ADP başlıklarını belirlemek ve risk karşılığı önleyici tedbir, müdahale prosedürleri oluşturmak yerine, kopyalanmış çalışmalar üzerinden, tanımlarla şişirilmiş dosyalar hazırlamakta. Risk analizinden ADP dosyasına geçiş, yönetmelik veya kılavuzlarda ifade edilmiyor. ADP dosyanızda yangın için tekbir önleyici tedbir talimatı, müdahale prosedürüyle çözüm üretmişseniz yanlış yapmışsınız demektir. Kazan dairesi, mutfak, tehlikeli madde deposu vb birçok bölüm kendi yangın tebir/müdahale lerine sahiptir.
 • Binaların Yangından Korunması dışında sanki diğer hiçbir yönetmelik bağlayıcı değil izlenimi devam ediyor. İşyeri ve eklentileri, sağlık güvenlik işaretleri, sivil savunma, afet ve acil durum vb uygulamada göz ardı ediliyor.
 • Yönetmelik hukuk diliyle yazılıyor. İş güvenliği uzmanlarının önemli bir kısmının hukuk eğitimi yok.
  • Bahsi geçen maddeler, kelime değişikliklerinin neticelerini kavraması kolay değil
  • Acil Kaçış Levhasını astığınız için değil, bağlı yönetmelik hükümlerine göre düzenleme yaptığınız için levha asabiliyorsunuz. Hukuk eğitiminiz yoksa bu cümlenin yüklerini kavramanız kolay değildir.
 • “Madde 4 Fıkra1 (a)” yan komşunuzda tehlike mevcutsa (risk) tedbir almak durumundasınız. Birçok yan komşu kazan dairesi patlamasından etkilenen, zarar gören, can kaybı yaşıyan işyeri/işveren tedbir almadığı için mahkum oldu.
 • “Madde 4 Fıkra1 (c)” toplanma alanı, mutlaka/illa/değişmez/ levhayı astığınız yer değildir. Çok farklı acil durumlar neticesinde güvenli alan kapsamında, anlık yer tayini gerekebilir. Ancak güncellemede tek bir kelime “güvenli” eklemekle tercüme yoluyla kazanılmış bu kavram doğru şekilde ifade edilmiyor. Çok fazla yanlış uygulama mevcut.
  • https://tahliyeplanlari.com/iso-23601-nedir/ (riskli alan/güvenli alan) diyagramını inceleyebilirsiniz. Asılmış toplanma alanı levhasına rağmen riskten arındırılmış ALAN’da acil durum niteliğine göre farklı yer belirlemek gereklidir.
 • “Madde 5 Fıkra1 (g)” bu madde çok ciddi bir altyapı hazırlığıdır. Uygulamada açık ifade ile ne istediğini hemen söylemiyorlar. Bu konuda ön çalışmalar hazırlamıştım, uygulama örneklerini yakında paylaşacağım. Kopyala yapıştırla hazırlanmış çalışmaların çökeceği bir gerçek. Bağlantılı yönetmelik hükümleri dikkate alınmadan çizilmiş tahliye planları da bu maddeyle çöp haline dönüşüyor. Herkes çizim yapabiliyor, çıkışı gösteren çizgiler çizip, müdahale envanterlerini işaretlemek kolaydır. Tabi diğer yönetmelik hükümlerinin ne anlama geldiğini bilmiyor ve umursamıyorsanız. Çıkışı gösteren kroki ile risk tabanlı hazırlanmış, tespit edilmiş acil durumlara cevap veren tahliye planı bu yeni madde ile ayrışıyor. Beraberinde “bilgilendirme” hususuyla çok cesaretli bir adım atılıyor. Dünya genelinde 1000e yakın örneği inceledim, inşallah doğru örneklerle uygulamalar gelişir. Gerçi “acil durum çıkışı = yangın merdiveni” olarak kötü bir örneğimiz varken bu maddenin sakat doğmaması için bizlere çok iş düşüyor.
 • “Madde 5 Fıkra1 (ğ)” bu konu hukuk eğitimi olmayan kişilerin ve kopyala yapıştır yöntemiyle hazırladığı çalışmalarda KKD ve ADP ilişkisi genelde eksik/yanlış oluşturulmuş durumda. Kamuoyu tam karşılığını anlar mı? İyi örnekler sunulursa evet, ama referans kabul edilen kurumların yanlış uygulama örneklerini kabul edenler için zaten ümit yok.
 • “Madde 8 Fıkra1” ben bu maddenin ne anlama geldiğini anlıyorum ancak hukuk bilgisi olmayanlar, başka kurumlar kopyala yapıştırla denetimden geçmişler diyenler, diğer yönetmelik hükümlerini dikkate almayanların içinden çıkabileceği bir konu değil. Öncelikle yönermelik, kılavuz, söylem vb herşey tüme varım üzerine kurulu ki, herkes detaylarda kayboluyor. Bu yeni kelime düzenlemesiyle daha bir yönlendirici, tümden gelimi de kullanın ifadesi mevcut. Koronaviüs şu sıralar popüler ve bilgi tecrübemiz arttı. Ancak bulaşıcı hastalık ADP daha öncede vardı. Koronavirüs viral, diğer bulaşıcı hastalıklarla mukayese edildiğinde önleyici tedbir talimatları müdahale prosedürleri farklılık gösterir. İlkel talimat ve prosedürlerle, ayrıştırma yapmadan doğru ADP’lere ulaşamazsınız.
 • “Madde 12 Fıkra1 (f) kroki/tahliye planı karmaşası. 2017 tarihli kılavuzda tahliye planı olarak betimlenen kat krokileri. Yine kamuoyununkafasını karıştıran bir durum devam ediyor. PLAN ve PLANLAMA kelimeleri arasında önemli fark vardır. Acil durum planı ile acil durum planlaması arasında da fark vardır. Telgraf gibi Kelime başına para ödenen mevzuat metinlerinde benzer ifadeler karışıklığa sebep olmaya devam edecek.
  • Güncelleme metninde madde6 fıkra3’te yazılandan anlayacağınız üzere “tahliye planı” kat planı (mimari, mühendislik vb teknik ifadelerden arındırılmış) üzerine BYKHY hükümleri ve SGİY dikkate alınarak işaretleme yapılmış uygulama.
  • BYKHY hükümleri dikkate alınır hükmü ile kroki ifadesi zaten çelişirken (kaçış mesafeleri, genişlikler, yangın korumalı, yangın korumasız vb) kroki kelimesini devam ettirmek yanlış çalışmalara sebep olacak gibi gözüküyor.
 • ISO 23601’de detaylı olarak belirtilse de mevzuatımızda eksik kalan Tahliye Planlarının asılacağı yer konusunda :(3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan tahliye planı, işyeri bina ve eklentilerinin giriş ve çıkışları ile katlarda,çalışanların görüş seviyesine uygun yükseklikte ve görünür bir şekilde asılır.” paragrafı ile biraz daha netlik kazanmış durumda.
 • Dikkat etmeniz gereken, “eklenti” . Bunun çeşitli açıklamaları mevcuttur. 

– Yerleşke kapsamındaki tüm binaların giriş çıkışları ve katlarında.

– aynı bina dahilinde ana çalışma ortamlarına doğrudan kapı koridor bağlantısı olmayan, girişi farklı yerlerden olan özel bölümler

– aynı bina dahilinde olsa da, işyeri eklentilerinde alınacak önlemler yönetmeliğinde belirtilen, hususi bölümlerden açık ofis gibi çok sayıda kullanıcının bulunabileceği yemekhane, soyunma odaları, sosyal bölümler, dinlenme odaları gibi yerlerde

– işyeri ana faaliyet konusunu yürütebilmesi adına, dahilde kendi çalışanları veya taşeron firma kullanımına tahsis edilmiş bölümler (mutfak, atölye vb) bu gibi noktalarda

– acil durum önleyici tedbir talimatları

– acil durum müdahale prosedürleri

– acil durum ekipleri iletişim

– acil durum ve yangın tahliye kat planlarının tekrarlı olarak asılı olması gerekiyor.

 • “Madde6” da bahsedilen yönetmeliğin Madde12 fıkra 6 ve 7 de istenen işaretlemelerde sağlık güvenlik işaretleri yönetmeliğine uyma gerekliliği kamuoyunca göz ardı edilmekte.
  • Sağlık güvenlik işaretleri yönetmeliği, 92/58/ECC avrupa birliği direktifinin tercümesidir.
  • 92/58/ECC aslen ISO3864’ün özetidir. ISO 3864 bazı temel maddeleri geçerli olmak üzere kendisini lav edip ISO 7010 geçerli olmuştur.
  • Sağlık güvenlik işaretleri yönetmeliği 50 kadar sembol barındırır. ISO 7010 280 kadar sembolle yönetmeliklere cevap verir.
  • İşyeri ve eklentileri yönetmeliği madde8’e göre eksiklik/karışıklık durumunda önce TSE sonra CE sonra ISO bakılır denir. TSE de ISO7010 mevcuttur. Çalışma Bakanlığı resmen kabul beyanında bulunmamıştır.
  • Yayımlanmış rehber/kılavuzlarda yönetmelik hükümleri uygulanmamıştır.
  • Bu madde eklemeleriyle işaretlemelerin nasıl uygulanacağı, hukuk/mevzuat bilgisi olmayanlar, bu ilişkiyi kurmayanlar tarafından emojilerle bile işaretlenebilir (örnek mevcuttur)

Tahliye Planı Toplanma alanı Acil durum Talimatları

Tahliye Planı, Toplanma Alanı, Acil Durum Talimatları gerek içerik gerek çeşitlilik ile önemli, ziyaretçi, müşteri ve çalışanların bilgilendirilmesi esasına göre hazırlanması gereken çalışmalardır.

Bu çeşitliliğin dahilinde asılacak yerler ve alan genişliği çoğu zaman problem olmaktadır. TV Monitör birçok kurum tarafından kullanılmaktadır.

1-2 dakika süreli altta yer alan modülleri MP4 formatında istediğiniz büyüklükte bilgi paylaşımına açmanız mümkün olmaktadır. Kurum dahilinde PC, laptop, tablet ve cep telefonları üzerinden kullanılmaları da mümkündür.

Acil Durum ve Yangın Tahliye Planı kapsamında acil durum toplanma alanı video içerik olarak ilave edilerek çalışanlar tarafından daha rahat bilgilendirme hedeflenmiştir.

Gıda içerikli üretim bölümü girişi, hijyen bariyeri bölümü, video içerik ve sözlü anlatımla aynı platformda yer almıştır.

İçeriklerin hazırlanmasında olabilecek en düşük maliyet ve yaygın paylaşım hedeflenmiştir.

Basılı ürünlere göre yenileme, güncelleme maliyeti çok düşüktür. İçerik olarak gözduşu kullanımından yangın söndürücü tüp kullanımına kadar çok geniş yelpazede kurum talebine göre çeşitlendirme mümkündür.

ADP Dosyası TP Entegre 2021-08

İşyerlerinde acil durum yönetmeliği gereği, işyerinin acil durum planları, işyerinin risklerine göre hazırlanmalıdır. her risk/adp için önleyici tebirler, sınırlandırıcı tedbirler, müdahale prosedürleri ve tahliye planları birbilerine entegre olarak düzenlenmelidir.

Hazırlanmış birçok örnekte bu detaylarda önemli eksiklikler bulunmaktadır.

Örnek bu çalışma sadece dosyanın 6.bölümü olup, çalışması henüz tamamlanmamış, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı paylaşılmıştır.

Altta bulunan Zemin Kat Planı üzerinde piktogramlarla işyeri genelinde ve işyeri bölümlerine özel ADP’ler temsil edilmiştir.

Ankara MEB ABC Blok Zemin Kat ADP Risk Planı

Temel prensip risk analiziyle belirlenmiş olan acil durum ve yangın tahliye kat planında zaten işaretli olan “Tehlike” sembolleriyle ADP’leri eşleştirmektir. İşyerinin genelini kapsayan tehlikelerle, sadece o bölüme özel tehlikeleri ortaya koyduğunuzda, önleyici sınırlandırıcı tedbirleri, müdahale prosedür ve talimatlarını belirtmeniz yeterli olmaktadır. Genel amaçlı hazırlanan kat tahliye planları, bölüme özel riskler değerlendirildiğinde, tahliye senaryoları kendiliğinden oluşmaktadır.

Müdahale prosedürlerini, kat planı, tehlike işaretleri ADP işaretleriyle eşleştirdiğinizde, müdahale envanterlerindeki yeterlilik, doğru konumlandırma son derece basit şekilde yerine oturmaktadır.

Kat Tahliye Planları, talimatlar, prosedürlerin hangi noktalara asılması gerektiği aynı şekilde kolayca tespit edilebilmektedir.

Alttaki PDF dosyayı inceleyebilir, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz

ADP Dosyası 7.Bölüm Gaz Kaçağı PDF Dosya Görüntüsü

Çalışma ilerledikçe ve güncellemeler hazırlandıkça paylaşılacaktır

ISO 45001 ACİL Durum Eylem Planları pdf örnek türkçe
45001 acil durum akış şemaları
OHSAS 18001-ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ AKIŞLARI

BU WEBSİTESİNDE YAYINLANMIŞ TÜM GRAFİK VE RESİMLER COPYRİGHT © HÜSEYİN GÜNİÇ ÇİTÇİ 2019 OLUP TANITIM AMAÇLIDIR. COPYRİGHT © ISO 23601:2020, ISO 7010:2018 VE ISO 16069:2004 STANDARTLARINDA LİSANSLI HAZIRLANMIŞLARDIR, YAZILI İZİN OLMAKSIZIN KULLANILAMAZLAR.
“ISO 23601:2020 ESTABLİSHES DESİGN PRİNCİPLES FOR DİSPLAYED ESCAPE PLANS THAT CONTAİN İNFORMATİON RELEVANT TO FİRE SAFETY, ESCAPE, EVACUATİON AND RESCUE OF THE FACİLİTY’S OCCUPANTS. THESE PLANS MAY ALSO BE USED BY İNTERVENTİON FORCES İN CASE OF EMERGENCY. THESE PLANS ARE İNTENDED TO BE DİSPLAYED AS SİGNS İN PUBLİC AREAS AND WORKPLACES.”

Digital video format ISO 23601 2020 evacuation floor plan template, emergency plans, Emergency Evacuation Floor Plans

Fire Evacuation Plans / Fire Escape Plans, Escape and evacuation plan signs, Fire Evacuation & Escape Floor Layout Plans, Safety identification

Flucht- und Rettungsplan nach DIN ISO 23601